Løpsstevne 15. mai kl 18.30 – informasjon

Friidrett, friidrett

Vårt første løpsstevne for sesongen vil bli gjennomført iht smittevernreglene. Noe som krever litt av oss alle.  Vi kommer til å ha med cirka 80 deltakere, som spres over en god tidsperiode slik at det aldri er mer enn 50 personer ute på konkurranseområdet samtidig.

Med reglene friidrettsforbundet har fastsatt for gjennomføring av stevner betyr det at vi holder på fra 18.30 til cirka klokka 21.30 for den approberte (godkjente) delen. Dette er med et veldig tett tidsskjema. Deretter arrangeres 800m for NIL som nok ikke er ferdig før litt etter klokka 22.00.

TIDSSKJEMA LØPSSTEVNE 15 MAI KL 18.30 – veldig trangt men stevnet blir også langt pga smittevernsreglene

Kl  18.30               J10+G10              60m hekk             2 heat                   68 cm                       6 deltakere

Kl  18.40               J11                       60m hekk             2 heat                   68 cm                       7 deltakere

Kl  18.50               G11                       60m hekk            1 heat                   68 cm                       3 deltakere

Kl  18.55               J12-G12               60m hekk            1 heat                   76 cm                        4 deltakere

Kl  19.00               J13-14+G13         60m hekk            1 heat                   76 cm                        4 deltakere

Kl 19.05               J10                         60m                      2 heat                                                  5 deltakere

Kl 19.15               G10                        60m                      1 heat                                                  3 deltakere

Kl 19.20               J11                         60m                      3 heat                                                  10 deltakere

Kl 19.35               G11                        60m                      2 heat                                                  7 deltakere

Kl 19.45               J12-G12                 60m                      2 heat                                                  8 deltakere

Kl 19.55               J13 +J14                100m                    2 heat                                                  6 deltakere

Kl 20.05               G13                       100m                    1 heat                                                  4 deltakere

Kl 20.10               KJ-MJ                    100m                    1 heat                                                  4 deltakere

KL 20.15               G-J                        400m                    2 heat                                                  5 deltakere

KL 20.25               J10                        200m                    2 heat                                                  5 deltakere

KL 20.35               G10                       200m                    1 heat                                                  3 deltakere

Kl 20.40                J11                        200m                    2 heat                                                  7 deltakere

Kl 20.50               G11                       200m                    2 heat                                                  5 deltakere

Kl 21.00               J12                        200m                    2 heat                                                  5 deltakere

Kl 21.10              G12                        200m                    1 heat                                                  3 deltakere

Kl 21.15              J13                         200m                    1 heat                                                  3 deltakere

Kl 21.20             G13                        200m                    1 heat                                                  4 deltakere

Kl 21.25             J14                         200m                    1 heat                                                  3 deltakere

Kl 21.30             KJ                           200m                    1 heat                                                  3 deltakere

Kl 21.35            MJ                           200m                    1 heat                                                  3 deltakere

Kl 21.40           Jenter                       800m                    3 heat                                                  14 deltakere

Kl 21.55           Gutter                       800m                    2 heat                                                  6 deltakere

Avkryssing,startlister og resultater

Kiosk

  • Få varer.
  • Betaling kun via Vipps.
  • Husk én meters avstand i køen. Følg kø-ordning.

Startnummer

  • Husk én meters avstand når du henter startnummer. Følg kø-ordningen.

OPPVARMING

  • Oppvarming kan skje på fotballbanen. Utøvere kan først gå inn på konkurransearenaen ca 15 minutter før start i sin øvelse. Dette for at vi skal overholde at det aldri er flere enn 50 inne på konkurranseområdet.

Etteranmeldelser

  • Etteranmeldelser vil KUN tas imot hvis det er plass i heat. Stevnet kan ikke vare lengre på grunn av ekstra heat.

Stevnemanual torsdag kveld

  • Stevnemanual vil bli lagt ut torsdag kveld. Den viser hvordan vi skal gjennomføre stevnet i tråd med smittevernsreglene. Foreldre og eldre utøvere kan gjerne se på denne. Vi oppfordrer alle foreldre og utøvere til å være fornuftige og følge angitte regler. Da vil stevnet kunne gå bra.

MERKING/RETNINGSLINJER

Stevneleder Petter Wessel og smittevernansvarlig Hanne Tangen Nilsen