Når du trener friidrett er det viktig å kunne det grunnleggende om friidrettstrening, forebyggende trening og kosthold.

Her har vi samlet noen relevante lenker til nettsteder som gir god og relevant informasjon til deg som vil ta ansvar for egen utvikling.. Enten du er mosjonist eller konkurrerer. Sidene nedenfor er hentet fra friidrettsforbundet sine hjemmesider og er kvalitetssikret.

  • Lær om friidrettstrening på www.friidrettstrening.no – Her står det litt om alle øvelsene og det står om treningsvettsregler for alle aldersgrupper. Dvs at det på hver øvelse deles opp helt fra barn til senior hvor det lages en utviklingstrapp og med forslag til treningsopplegg som er tilrettelagt etter alder.Dette er laget for hver øvelse og hver aldersgruppe hvor det også påpekes uheldige øvelser, spesialisering, treningsbelastning, hyppighet og intensitet som noen eksempler.
    Eksempler fra Treningsvettregler for kastere (15år og eldre): Gjennomfør sentrale imitasjonsøvelser for innlæring av tekniske delferdigheter. Ikke kast spyd med fullt tilløp (innsats) mer enn en gang per uke. Ikke tren maksimalstyrke mer en to/tre ganger per uke per øvelse (muskelgruppe). Ikke tren samme type trening to dager på rad (eksempelvis styrke eller teknikk med full innsats). Sørg for å ha en gradvis progresjon (økning) i treningen fra uke til uke. Avbryt treningen når du kjenner antydning til skade (lytt til kroppen) – tren alternativt
  • Les om skader/forebyggende trening på www.skadefri.no – Her står det om skader, behandling, opptrening og ikke minst hva du bør gjøre for å unngå disse skadene. Herr har noen særforbund gått sammens med Senter for idrettsskadeforskning, Sidene er blitt til gjennom økonomisk støtte fra Norsk Tipping as i samarbeid med Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité.Særforbundene/Idrettene er: Håndball, Fotball, Alpint og snowboard.
  • Les om kosthold og trening på www.sunnjenteidrett.no
  • Treningstips for mosjonister www.mosjon.com
  • Er du skadet og trenger støtte – se informasjon om vår avtale med Aktiv fysioterapi

I tillegg henviser vi gjerne til andre sider som kan gi relevant informasjon: