Vi ønsker at alle våre utøvere skal trives og være en del av det sosiale miljøet i gruppa.

Vi arrangerer der sommeravslutning, høstavslutning, grøtfest og kveldsmat. I tillegg gruppespesifikke aktiviteter – her er vi avhengig av initiativ og hjelp fra foreldre.

Treningssamlinger, treningsleir ol. er i stor grad avhengig av interesse og engasjement fra utøvere og foreldre for å få gjennomført. Vi vurderer derfor årlig om det er aktuelt og i hvilken form.