Har du spørsmål om

  • å begynne i friidrettsgruppa
  • treningstider
  • treningstilbud
  • påmelding til utvalgte stevner
  • samlinger
  • andre aktiviteter i klubben?

Ønsker du informasjon om

  • stevnene våre
  • satsingsområder
  • annet om det sportslige?

Ønsker du å kjøpe skiltplass på friidrettsanlegget, eller ha en annen form for markedsføring og sponsing?

Fakturaadresse:

Fakturaadresse
Postboks 75
1486 Nittedal
faktura@nittedalil.no

Lever eventuelt elektronisk faktura hvis dere er koblet til en slik ordning.

Annet:

Friidrettsanlegget er en del av Nittedals sentralidrettsanlegg. Du finner oss ved siden av Nittedal ungdomsskole, Stasjonsveien 10, 1482 Nittedal.