Har du spørsmål om å begynne i friidrettsgruppa, treningstider, treningstilbud, påmelding til utvalgte stevner, samlinger og andre aktiviteter i klubben?

Ønsker du informasjon om stevnene våre, satsingsområder, eller noe annet om det sportslige?

Ønsker du å kjøpe skiltplass på friidrettsanlegget, eller ha en annen form for markedsføring og sponsing?

Fakturaadresse:

Fakturaadresse
Postboks 75
1486 Nittedal
faktura@nittedalil.no

Lever eventuelt elektronisk faktura hvis dere er koblet til en slik ordning.

Annet:

Friidrettsanlegget er en del av Nittedals sentralidrettsanlegg. Du finner oss ved siden av Nittedal ungdomsskole, Stasjonsveien 10, 1482 Nittedal.