OBS! Skal du melde ditt barn inn i f.eks fotball, friidrett etc. sjekk om han/hun allerede er medlem i NIL!
Husk; Registrer deg med personalia som er det samme som i folkeregisteret

Bli medlem i Nittedal Idrettslag og støtt vårt arbeid for barn og ungdom i ditt nærmiljø.
Medlemsavgift i NIL er:
kr 400,- for alder 7 – 99 år
kr 200,- for alder 0 – 6 år

NIL har felles treningsavgift for alle grupper utenom Tennis frem til og med 7 år:
Kr 1400,- for alder 0 – 7 år

Denne avgiften er felles for alle grenene (bortsett fra tennis), og de kan da delta på alle gruppenes aktiviteter.
Fra 8 år og oppover er det den enkelte gruppe som fakturerer sin treningsavgift.

OBS! Skal du melde ditt barn inn i f.eks fotball, sjekk om han/hun allerede er medlem i NIL! Har de vært med i Allidrett etc så er de medlem. Skal de f.eks begynne med fotball, ta kontakt med en trener/lagleder slik at de kan legge inn barnet i fotball og på riktig lag.
IKKE meld de inn her da.