Alle utøvere må selv melde seg på stevner før fristens utløp.

Gå inn på https://minidrett.nif.no/.

Første gang må det opprettes brukernavn og passord.

Søk etter aktuelt arrangement og meld utøver på i de øvelsene som man ønsker å være med på.

Før utøver får litt erfaring er det lurt å melde seg på i kun noen få øvelser.

Velg ut det utøveren har mest lyst til.år.

Alle stevner som NIL Friidrett arrangerer er gratis å delta på. For stevner arrangert av andre påløper det en påmeldingsavgift. Avgift for påmelding og etteranmelding blir betalt av Friidrettsgruppa da systemet er lagt opp slik. Vi sender derfor ut samlefaktura til utøver 2-3 ganger per år.