UTMERKELSER
Nittedal Idrettslag har et sett utmerkelser som gis til fortjente medlemmer i laget
både innenfor dugnadsinnsats, administrativ innsats og idrettslige prestasjoner.

Det er ganske strenge kriterier som skal oppfylles for å få en utmerkelse i NIL,
og vi har derfor en egen komite som vurderer hver enkelt søknad.

Det er viktig for et idrettslag å kunne gi en påskjønnelse i form av en utmerkelse
til medlemmer som virkelig har lagt ned en stor innsats i og for laget. Vi tror det
finnes mange som kan fortjene en slik oppmerksomhet, men det er viktig at noen
tar tak i dette og graver opp så mange opplysninger som mulig om
vedkommende kandidat før søknad sendes. Søknadsfrist er 31.12 hvert år.

RETNINGSLINJER FOR UTMERKELSER I NITTEDAL IDRETTSLAG

Kategorier:
1 Idrettslige prestasjoner
2 Administrativ innsats
3 Dugnadsinnsats

Nittedal idrettslags merke med krans kan tildeles kategori 1 og 2.
Nivå 1 : Merke med bronse krans
Nivå 2 : Merke med sølv krans
Nivå 3 : Merke med gull krans og diplom, æresmedlem

Kategori 3
Innsatsmerke «ARBEIDSHESTEN»

Kriterier for kategori 1 «idrettslige prestasjoner»:
Nivå 1 – å ha oppnådd å bli nr. 3 i NM senior
Nivå 2 – å ha oppnådd å bli nr. 1 i NM senior
Nivå 3 – å ha oppnådd å bli nr. 1 i NM senior, samt individuell medalje i internasjonalt mesterskap.

Juniorer vurderes særskilt. For lagidretter kan det deles ut nivå 1 og 2.

Kriterier for kategori 2 «Administrativ innsats»:
Nivå 1:
* gruppeleder og eller leder av hovedstyret i minst 5 år
* medlem av arbeidsutvalget, gruppestyre, utvaig, ubetalt trene i minst 8 år
* eller en kombinasjon av disse.

Nivå 2
* leder av hovedstyret eller gruppestyre i minst 8 år
* medlem av arbeidsutvalget, gruppestyre, utvalg, ubetalt trener i minst 12 år
* eller en kombinasjon av disse.

Nivå 3
* må ha oppfylt vilkårene under nivå 2 og i tillegg ha vist særlig og fremtredende innsats på enkelte områder over tid. Kandidatene må ha fått tildelt nivå 1 og nivå 2.

Kriterier for kategori 3 «Dugnadsinnsats»:
* ha vist en særlig ledende og aktiv innsats ved dugnader ut over det som er vanlig.

For alle kategorier og nivåer gjelder at tildelingen skal skje etter en samlet vurdering av hver kandidat.