Om sommeren har vi tilbud om trening tre dager i uka på friidrettsanlegget. Dette fortsetter vi også med om høsten og vinteren.

Organisert trening for denne aldersgruppen har som mål at flest mulig ønsker å delta, og at treningen utvikler hele mennesket, både fysisk, psykisk og sosialt. Denne alderen betraktes som den «motoriske gullalderen», og er en god periode for å lære idrettslige ferdigheter. Treningsoppleggene legger vekt på variasjon og allsidighet, og det trenes på ulike øvelser innen løp, hopp og kast. Derfor vil treningen etter en felles oppvarming ofte foregå gruppevis, slik at utøverne får prøve alle øvelser.

De som ønsker å kombinere teknisk og litt lengre løping kan også delta på mellomdistansegruppens treninger.

I vårt årshjul legger vi opp til to konkurranseperioder. Februar er innendørssesong og mai til september er utendørssesong.

  • Grunntreningsperiode.
  • Høstsesong og etter konkurranseperioden om vinteren. I denne perioden er det primære målet å bygge et solid grunnlag for å tåle hurtighetstreningen som kommer senere. Lavere intensitet på løpene og mye generell styrke, spenst, koordinasjon og bevegelighet. Mye mengde. Vedlikeholde hurtigheten, men ikke utfordre.
  • Konkurranseforberedende periode.
  • Større intensitet og litt mindre mengde.
  • Konkurranseperiode.
  • Stor intensitet og færre løp.

Vi har et helhetlig opplegg som ivaretar det som skal til for å få en god utvikling. Friidrett er en individuell idrett, og det er helt frivillig for alle hvor mye de ønsker å trene og satse.

Vi anbefaler alle å trene bredt og ikke bare være med på hurtighetsøktene eller bare trene når vi er i konkurranseperioden (da blir det fort skader). Treningstilbudet er derfor tilrettelagt for de som vil trene noe og for de som vil trene mye.