Organisert trening for 7-9-åringer har som mål at flest mulig ønsker å delta. Treningen skal utvikle grunnleggende motoriske og fysiske ferdigheter, samt det psykiske og sosiale. Treningsoppleggene skal være lekbetont, spennende og varierte uten press om resultater. Gjennom lek og moro får barna løpe, hoppe og kaste.

7-9-åringene tilbys én treningsdag innendørs i Bjertneshallen fra høst til vår, og utendørs på friidrettsanlegget fra vår til høst. 7-9-åringene kan stille på noen få stevner, blant annet klubbstevner. Mer informasjon gis av sportslig komité før stevnet.