DCIM101MEDIA

Klubben fikk egen friidrettsbane i 1930, nær dagens tennisanlegg. Banen ble benyttet helt til sentralidrettsanlegget ble bygget på Rotnes i 1976. I løpet av 1990-2000-tallet forfalt banen, og det ble jobbet aktivt overfor politikere i flere år for å få støtte til nytt baneanlegg. Sommeren 2011 fikk vi endelig et ja. Byggestart var våren 2012. Kommunen, i samarbeid med friidrettsgruppa, ferdigstilte byggingen av det nye anlegget i mai 2013. Endelig ble den gamle rødgrusen erstattet med nytt tartandekke, samt flomlys installert. I tillegg fikk vi bygget et flott lager- og arrangementsbygg.

Anlegget har 8 løpebaner opp til 100m og 110m hekk og seks løpebaner rundt banen. Vi har også blant annet lengdegrop, kastbur, stavmatte, høydematte, hekker, hindre osv.

Friidrettsanlegget er en del av Nittedal kommunes sentralidrettsanlegg og ligger ved siden av Nittedal ungdomsskole.

Om vinteren

Friidrett er ikke lenger bare en sommeridrett, og vi trener og deltar på stevner også i vinterhalvåret. Det er ikke de beste muligheter for innendørstrening i Nittedal, men vi søker hvert år om timer i Bjertneshallen, samt i Tærudhallen på Skedsmo. Eldre utøvere reiser til Bislett Stadion og Ekeberghallen hvor det er gode muligheter for å trene for alle.

Generelle regler for alle som bruker friidrettsanlegget

 • Det er tillatt med uorganisert friidrettstrening om man ikke er til hinder for organisert friidrettstrening.
 • Ballspill på gressbanen er tillatt innenfor avtalt treningstid.
 • Gå utenom kastesonene når det foregår kasttrening, av hensyn til sikkerheten.
 • Fjern gress, grus og jord fra skoene før du går inn på banedekket.
 • Ta ikke med glass eller hunder ut på banen.
 • Hold anlegget fritt for søppel. Ikke kast tyggegummi, røyk eller snus inne på området.
 • Gjennomgang på friidrettsanlegget er ikke tillatt. Bruk gangveien rundt.
 • Det er ikke tillatt å bruke rulleskøyter, rulleski, skateboard, sykkel, bil, motorsykkel eller lignende. Banedekket kan bli skadet.
 • Det er ikke tillatt å sitte eller klatre på friidrettsutstyret da det kan bli skadet (Dette omfatter blant annet høydehus, stavhus, kastebur, stavstativ og hinder).

Regler for trenere, lagledere og oppmenn i fotball- og friidrettsgruppa

Alle trenere, lagledere og oppmenn skal kjenne til og overholde avtalte treningstider og reglement for bruk av friidrettsanlegget.

Ved bruk skal:

 • det påses at generelle regler for bruk av anlegget overholdes
 • det være minst én ansvarlig voksen til stede ved organisert trening
 • løpebane, lengdegropa og -tilløpet være tilgjengelig for friidrettstrening når fotballgruppa disponerer gressbanen. Sikkerhet ivaretas av de som trener friidrett
 • forberedelser til fotballtrening/-kamp skje utenfor anlegget når friidrettsgruppa disponerer anlegget
 • diskoskasting kun forekomme når nettingen i kastburet er oppe
 • utøvere ved oppvarming med spyd stå på linje, ikke krysse hverandre. Spyd skal ikke kastes tilbake
 • fastlagte regler for fylling, tømming og tildekking av vanngrav følges

Etter bruk skal:

 • løsrevet torv på gressbanen legges på plass og tråkkes ned
 • gressrester fjernes fra banedekket
 • nettet på kastburet alltid heises ned
 • all sand kostes ned i lengdegropa, og presenning legges på
 • alt utstyr ryddes på plass
 • lyset slukkes
 • høyde- og stavhusene låses