Startnummer

Lagsposer med startnummer, tidsskjema og stevneinformasjon finnes i arrangementshuset i underetasjen.Merk at det ikke er tillatt å brette startnummeret når det festes på drakta.

Hoppøvelser

  • I lengde 7-9 år er det 3 hopp.
  • I lengde og tresteg 10–13 år er det 4 hopp.
  • I lengde og tresteg klassene 14 år og eldre er det 3 hopp på alle. Deretter finale med ytterligere 3 hopp for de 8 beste. Dersom det er færre enn 8 deltagere, får alle 6 hopp.
  • I høyde bestemmes starthøyden av dommeren i samarbeid med utøverne. Listen heves med 5 cm intervaller i høyde.

Kastøvelser

  • I klassene 7–9 år er det 3 forsøk i kast.
  • I klassene 10–13 år er det 4 forsøk i kast.
  • I klassene 14 år og eldre er det 3 forsøk til alle, deretter finale med ytterligere 3 forsøk til de 8 beste. Dersom det er færre enn 8 deltagere i klassen, får alle 6 forsøk.

Kollisjon mellom øvelser

Vi har forsøkt å unngå kollisjon mellom øvelser i tidsskjemaet. Skulle en konflikt oppstå, må utøver prioritere løp. Avtal med øvelseslederen for hopp/kast hvordan den andre øvelsen skal gjennomføres.

Finaler i løp

Det blir A-, B, C- osv. finaler på 100m for klassene 16/17 og senior hvis det er mer enn 8 påmeldte. Til A-finalen går de med de åtte beste tidene fra forsøksheatene, deretter de 8 neste til B-finalen osv. Alle som ønsker å løpe finaler må si fra til sekretariatet innen 30 minutter før finalene starter.

Kontroll av privat kastredskap

Alle med eget kastredskap må ta det med til kontrollveiing i sekretariatet i 2. etasje i arrangementshuset. Frist: 1 time før øvelsen starter.