Om sommeren har vi tilbud om trening fire dager i uka på friidrettsanlegget. Dette fortsetter vi også med om høsten og vinteren.

Organisert trening for denne aldersgruppen har som mål at flest mulig ønsker å delta, og at treningen utvikler hele mennesket, både fysisk, psykisk og sosialt. Treningsoppleggene legger vekt på variasjon og allsidighet, og på å utvikle evnen til å gjennomføre systematisk trening med langsiktige utviklingsmål. Det trenes på ulike øvelser innen løp, hopp og kast, da utøverne i denne perioden er i tidlig «spesialiseringsfase». Det er derfor mulig å spisse treningen mot noen bestemte øvelser.

De som vil kombinere teknisk og litt lengre løping kan også delta på mellomdistansegruppens treninger.

I vårt årshjul legger vi opp til to konkurranseperioder. Februar er innendørssesong og mai til september er utendørssesong.

  • Grunntreningsperiode.
  • Høstsesong og etter konkurranseperioden om vinteren. I denne perioden er det primære målet å bygge et solid grunnlag for å tåle hurtighetstreningen som kommer senere. Lavere intensitet på løpene og mye generell styrke, spenst, koordinasjon og bevegelighet. Mye mengde. Vedlikeholde hurtigheten, men ikke utfordre.
  • Konkurranseforberedende periode.
  • Større intensitet og litt mindre mengde.
  • Konkurranseperiode.
  • Stor intensitet og færre løp.

Vi har et helhetlig opplegg som ivaretar det som skal til for å få en god utvikling. Friidrett er en individuell idrett, og det er helt frivillig for alle hvor mye de ønsker å trene og satse.

Vi anbefaler alle å trene bredt og ikke bare være med på hurtighetsøktene eller bare trene når vi er i konkurranseperioden (da blir det fort skader). Treningstilbudet er derfor tilrettelagt for de som vil trene noe og for de som vil trene mye. Det beste resultatet får man ved å trene minimum tre økter i uka.