Handlingsplan ved ulykke eller brann

Handlingsplanen gjelder brann, alvorlige ulykker eller dødsfall, som inntreffer under aktivitet i regi av Nittedal Idrettslag. Planen gjelder for aktive, trenere og foresatte.

Handlingsrekkefølgen er alltid VARSLE – REDDE – og SLOKKE ved brann

PÅ ULYKKESSTEDET:

Den treneren som kommer først til ulykkesstedet, tar ansvar og sørger for å få oversikt:
Hva er skjedd?
Hvor/hvordan er personen skadet?
Treneren ringer om nødvendig etter ambulanse, evt. brannvesen og politi.

 • Brann: 110
 • Politi: 112
 • Ambulanse: 113

I telefonen er det viktig å være klar på:

 • Hvem som ringer
 • Ditt telefonnummer
 • Hvor ulykken har skjedd
 • Hva som er skjedd
 • Skadens art og omfang

Trener tar kommandoen på ulykkesstedet og

 • Sørger for at noen blir hos den skadde til ambulansen kommer
 • Fordeler oppgaver som førstehjelp, sikring, dirigering av trafikk
 • Sørger for at noen møter og viser vei for utrykningsmannskapene

67 07 15 00 Nittedal legevakt
64 84 70 00 Lillestrøm skadekirurgiske legevakt