Handlingsplan ved ulykke eller brann

Handlingsplanen gjelder brann, alvorlige ulykker eller dødsfall, som inntreffer under aktivitet i regi av Nittedal Idrettslag. Planen gjelder for aktive, trenere og foresatte.

Handlingsrekkefølgen er alltid VARSLE – REDDE – og SLOKKE ved brann

PÅ ULYKKESSTEDET:

Den treneren som kommer først til ulykkesstedet, tar ansvar og sørger for å få oversikt:
Hva er skjedd?
Hvor/hvordan er personen skadet?
Treneren ringer om nødvendig etter ambulanse, evt. brannvesen og politi.

 • Brann: 110
 • Politi: 112
 • Ambulanse: 113

I telefonen er det viktig å være klar på:

 • Hvem som ringer
 • Ditt telefonnummer
 • Hvor ulykken har skjedd
 • Hva som er skjedd
 • Skadens art og omfang

Trener tar kommandoen på ulykkesstedet og

 • Sørger for at noen blir hos den skadde til ambulansen kommer
 • Fordeler oppgaver som førstehjelp, sikring, dirigering av trafikk
 • Sørger for at noen møter og viser vei for utrykningsmannskapene

67 07 15 00 Nittedal legevakt
64 84 70 00 Lillestrøm skadekirurgiske legevakt

Mer informasjon om forsikring og skader hos barn:

For fotball gjelder egne ordninger: