Policyen gjelder for utøvere som er 16 år eller eldre.

1. NIL Friidrett dekker nasjonale konkurranser som har kvalifiseringskrav med inntil kr  2000,-ved lengre reise og opphold. Dette gjelder NM junior og NM stafetter. I tillegg NM senior og NM mangekamp.
2. NIL Friidrett dekker startkontingenter til alle mesterskap med kvalifiseringskrav. Dette gjelder NM senior, NM junior, og Ungdomsmesterskapet. I tillegg stafetter og NM mangekamp.
3. NIL Friidrett betaler egenandelen for utøvere som blir tatt ut til et av NFIF’s prosjekter
4. NIL friidrett gir ikke støtte til treningsleir, men dersom det avholdes ekstra dugnader, utover det som pålegges alle utøveres familie hvert år, kan inntjening fra denne/disse dugnadene gå til støtte for treningsleir. Dette besluttes av styret.
5. Klubben har sponsoravtale med flere bedrifter. Klubbens utøvere kan i tillegg ha egne sponsorer dersom disse ikke er 1) direkte konkurrenter til klubbens egne sponsorer, 2) sponsor som ikke er i tråd med det idretten skal stå for eller 3) nye sponsorer klubben er i dialog med.
Merking: Utøverens egne sponsormerker kan plasseres på overtrekksbukse og tights, samt på ryggen på overtrekksjakka og den lange genseren. Utøverne kan også bruke buff, sekk og bag med sponsormerker så lenge klubben selv ikke har det. Alle sponsoravtaler må godkjennes av styret i forkant av inngåelse.
6. NIL Friidrett stiller med trenerkompetanse så langt mulig
7. Støtte og bonussystem ut fra gitte kriterier for senior og junior. Bonus: NM-medalje Gull: 5000
NM-medalje Sølv: 3000
NM-medalje Bronse: 2000
Uttak og deltakelse i Europamesterskap: 2000
Uttak og deltakelse i Landskamper: 1000

For NM-junior gjelder halve beløpene i bonus.

Utover bonusordning tilbyr vi avhengig av økonomi situasjon støtte til deltagere som kvalifiserer til å delta i satsningsgruppa. Dette fastsettes i mars på årlig møte i Friidrettsgruppa. Følgende samlede kriterier gjelder for å delta i satsningsgruppa:

  • Alder: 16 år og eldre
  • Minimumskravet for å komme med i mesterskapsgruppen er at man har klart kravet til Senior NM i sesongen 2020 eller 2021, 2022 og at man har friidrett som hovedidrettsgren.
  • For å bli tilbudt kontrakt er det et krav at utøverne har som mål å stille i Senior og evt. junior NM
  • Utøverne må bekrefte at de satser på gjeldende sesong.
  • Det tas høyde for at utøvere er skadet, og det gis støtte til de som velger å satse videre.
  • En forutsetning for å kunne delta i teamet er at man gjennomfører minimum 5 treningsøkter pr. uke hvorav 3 økter er øvelsesrelatert trening.
  • Utøverne skal være gode forbilder for NIL Friidrettsgruppe, og stille opp på viktige stevner for klubben og å hjelpe til på Friidrettsskolen.
  • Utøvere skal profilere klubben når de uttaler seg til presse og i andre sammenheng.
  • Alltid bruke klubbdrakt i konkurranser og i pressesammenheng
  • Skal stille opp i ulike sammenheng så sant de har anledning når klubbledelsen ber om det.

NB: Utøver er under kontrakt med klubben og ved en evt overgang fra NIL til en annen klubb så plikter denne klubben å ta kontakt med NIL Friidrett og ved en evt overgang vil det bli krevd kompensasjon av den nye klubben vedkommende utøver går til..

Det er en målsetning å tilby hver utøver en budsjettramme til reise, utstyr og materiell. Da vi ikke driver med eliteidrett fastsettes det like rammer til alle som er med i. Utøverne velger selv hva de skal bruke budsjettrammen til, og vi dekker kostnadene etter avtale med hver enkelt. Dersom utøvere velger å ha betalte trenere utenfor klubben eller være med i prosjekter i regi av forbund eller Akershus friidrettskrets hvor det er en egenandel, så belastes dette utøverens budsjett. Ellers kan budsjettet brukes til treningsleir, samlinger, treningssenter, etc.

Forventninger til den enkelte utøver
* at medlemskap i NIL og treningsavgift til NIL Friidrett er betalt
* å stille på trening med en positiv innstilling
* å bidra til å opprettholde et godt miljø.
* å støtte kravet om et Rent idrettslag og antidopingarbeidet