I Nittedal IL er idrett for alle!

Nittedal IL har alltid vært opptatt av å inkludere alle og vår visjon er «Idretten er for alle». Vi jobber kontinuerlig for å holde både medlemskontingent og treningsavgift så lavt som mulig. Vi ønsker i tillegg til dette å nå ut til personer i Nittedal der økonomi kan være en hindring for å drive med idrett.

Styret i Nittedal IL har sammen med de ulike gruppelederne for våre idretter i NIL bestemt å legge til rette for at alle barn og unge mellom 5 og 19 år fra familier der økonomi er en utfordring, skal slippe å betale både medlemskontingent og treningsavgift.

Hvordan unngå betalingen av medlemskontingent? Send e-post til dagligleder@nittedalil.no med navnet på den/de som ønsker å unngå betaling av medlemskontingent, og vi ordner resten.

Hvordan unngå betalingen av treningsavgift? Kontakt lederen i den aktuelle idretten. Det kan gjøres direkte, eller ved hjelp av nærmeste trener/lagleder som hjelper til med formidlingen. Send e-post til dagligleder@nittedalil.no ved utfordringer, så hjelper vi til å løse situasjonen.

Økonomi skal ikke være til hinder for en trygg og god oppvekst med deltakelse i miljøet i NIL! Terskelen for å benytte seg av dette tilbudet skal derfor være lav!

Nittedal IL får støtte fra Nittedal Kommunes aktivitetsfond som dekker 2/3 av utgiftene denne ordningen vil medføre.

Dette er et budskap som vi ønsker at alle innbyggere i Nittedal skal vite om. Vi setter derfor stor pris på hjelp til å spre informasjonen videre!