Brukerbetingelser og personvern

Nittedal Idrettslag (heretter kalt NIL) gjør denne hjemmesiden tilgjengelig for deg for å gi deg informasjon.

For bruk av hjemmesiden gjelder de betingelsene som beskrives nedenfor.

Les nøye gjennom disse brukerbetingelsene før du bruker hjemmesiden. Ved å bruke hjemmesiden bekrefter du at du har lest, forstått og samtykker i å følge betingelsene. Hvis du ikke samtykker til disse betingelsene, har du ikke lov å bruke hjemmesiden.

Koblinger

Denne hjemmesiden inneholder koblinger til andre webområder som NIL ikke styrer. Selv om NIL forsøker å vise koblinger til hjemmesider som inneholder informasjon som følger gjeldende lover og regler, kan innholdet på disse hjemmesidene endres uten at NIL får kjennskap til det. NIL kan derfor ikke på noen måte være ansvarlig for innholdet på slike hjemmesider eller tilgjengeligheten deres.

Ansvar

Du bruker hjemmesiden på egen risiko. NIL har ikke ansvar for noen skader som oppstår på grunn av at du har brukt eller ikke har kunnet bruke hjemmesiden. Hjemmesiden er tilgjengelig slik den er, og det gis ingen garantier om kvalitet eller funksjon.

Opphavsrett

Artikler og annet materiale, samt firmaer og varemerker på denne hjemmesiden er beskyttet ved lov.Artikler, firmaer, varemerker o.l. skal ikke brukes uten NILs eller annen rettighetshavers tillatelse.  NIL gir deg full rett til å kopiere det materialet som NIL publiserer på sine sider, for eget bruk, men bare for ikke-kommersiell bruk. Imidlertid skal alltid kilde (copyright) angis og være med på kopiene.

Bruk av bilder

NIL har en policy som sier at hvis det benyttes bilder av barn på hjemmesiden så skal det være innhentet tillatelse til dette fra foreldrene på forhånd. Unntaket kan være at bildene er tatt på lang avstand, at det er gruppebilder eller bilder av barn i aktivitet. Henvendelser og spørsmål angående bruk av bilder på hjemmesiden kan rettes til web-ansvarlig på epost.