Vi i Nittedal IL ønsker at alle skal ha det bra!

For at alle skal trives og ha en fin hverdag i Nittedal IL, er det viktig at du kontakter oss om du selv opplever å ikke ha det bra, eller observerer at noen andre ikke har det bra.

Du kan kontakte treneren din eller noen andre voksne i nærheten, så kan de vurdere om de vil varsle videre til Daglig Leder eller Styreleder. Hvis du ønsker kan du kontakte Daglig Leder eller Styreleder direkte.

Kontaktinfo:
– Daglig Leder Magnus Arnesen: 95481708 / dagligleder@nittedalil.no
– Styreleder Åge Viken: 926 99 262 / leder@nittedalil.no