For styre/treneransvarlig

Nye trenere skal:

 • Registreres i Spoortz
 • Ha avtale om arbeidsoppgaver og timelønn
 • Få informasjon som er nødvendig for å registrere timer i Tripletex (se informasjon lenger ned på siden her)
 • Avtalen sendes til lonn@nittedalil.no
 • Hovedlaget registrerer ny trener og timelønn

Når timelønn skal endres

 • Oppdater avtale, det vil si inngå ny avtale med oppdatert timelønn
 • Avtalen sendes til lonn@nittedalil.no
 • Hovedlaget registrerer oppdatert lønn

For Friidrettsgruppa godkjenner Petter Wessel timene som den enkelte trener har ført per måned.

For trenere

Registrering av timer månedlig:

 • Husk å registrer timelønn senest den 2. i hver måned. Om du ikke rekker det vil lønn først bli utbetalt måneden etter.
 • Bruk Tripletex-applikasjonen (last ned på din mobil)

Slik gjør du det:

 • Trykk Timeføring
 • Velg dato
 • Trykk +
 • Trykk Timer
 • Neste: Prosjekt Internaktivitet og velg da 6164 Timer Friidrett, 6163 Timer Fotball, etc.
 • Deretter: Aktivitet og riktig timesats (dere har vel forskjellige timesats ut ifra hva dere gjør?)
 • Antall timer og velg Lagre
 • Deretter ny dato og samme prosedyre

Politiattest

Som trener hos oss må du ha gyldig politiattest. Se her hva du må gjøre.