Her er noen tips til deg som skal være med på stevne første gang! Dette er også fint for voksne som skal være med.

Tonen og atmosfæren er god på friidrettsstevner – og det er ikke så «skummelt» som du kanskje tror! Det viktigste er å ha det gøy og å gjøre sitt beste. Å slå «persen» er en herlig følelse. Hvilken plass du havner på er mindre viktig.

Påmelding

Alle utøvere må selv melde seg på stevner før fristens utløp. Se mer i menyen Påmelding til stevner.

Tidsskjema

Tidsskjema legges ut på stevnets nettside, som regel en-to dager før stevnet. Finn stevnet via arrangørklubbens nettside.

Oppmøte

Normalt er det avkrysning for oppmøte senest en time før øvelsen starter. Liste henger fremme. Du trenger i tillegg tid til å ta på startnummer, varme opp og tøye ut! I noen stevner er det ikke avkrysning for hopp- og kastøvelser. Da holder det å møte opp til oppropet før start.

Opprop

 • Opprop foregår der øvelsen finner sted, gjerne 10-15 minutter før start.
 • Alle blir ropt opp i den rekkefølgen de skal starte i.
 • Husk at du må svare ved oppropet!
 • Oppvarming til øvelsen gjør du før oppropet.

Premier

Deltagerpremier gis ofte til alle i klasse 10–12 år. Ellers til de tre beste, og noen ganger 1/3 premiering. På mindre stevner er det ofte ingen premiering.

De vanligste øvelsene

Sprint (60m-100m-200m og hekkeøvelser)

Heat:

Ofte er det mange med og dere blir delt inn i flere puljer (heat). Man prøver gjerne å få til at du løper sammen med de som du er omtrent like god som. Når du er helt ny og ikke har noen «pers», starter du med andre som er helt nye, og slipper å løpe med de aller beste med én gang.

Startblokker:
Dette trenger du ikke å bruke hvis du ikke har trent på det. Mange i de yngste årsklassene starter med stående start. Stående start gjelder ikke fra 13 år av.

Når startdommeren (med pistolen) skal starte dere, så skjer dette:

 • Dommeren blåser i fløyta og roper: «GJØR KLAR!». Da tar du raskt av deg oppvarmingstøyet (mange liker å ta av dette litt før) og stiller deg bak startblokka eller to meter bak streken.
 • Dommeren sier: «INNTA PLASSENE». Da stiller du deg ved streken eller setter deg i blokkene. Husk at du ikke skal berøre streken. Du må da være helt stille og nesten ikke røre deg når du først er ordentlig på plass.
 • Dommeren sier «KLAR!». Da løfter du deg opp i blokka – eller bøyer deg litt forover ved streken hvis du står (kroppen må være i ro.
 • Dommeren SKYTER og du løper! Husk å løpe helt inn til mål. Ikke slapp av før du er over målstreken!

Tjuvstart:
Hvis dommeren skyter en gang til etter startskuddet, er det tjuvstart og du går rolig tilbake til start. Du kan bare tjuvstarte én gang. Dommeren kan også blåse hardt i fløyta i stedet for å skyte en gang til. I klassene fra 15 år og oppover blir man diskvalifisert hvis man tjuvstarter, selv om det er første tjuvstart.

Lengde

Dommeren som står ved lengdegropen er ofte veldig flink til å forklare hva som skal skje!

 • I lengde skal du ta løpefart og satse på ett bein inne i en sone som er markert med en hvit strek 50 cm fra enden av planken.
 • Du må ikke tråkke på det svarte eller røde feltet som markerer enden av planken. Da blir det dømt ugyldig hopp.
 • Satssone brukes for årsklassene til og med 13 år.
 • Du bør satse innenfor sonen. Hvis ikke blir hoppet målt fra bakre enden av sonen og du mister mange cm.
 • Du får alle gyldige hopp målt fra der hvor du satser med foten inne i feltet til bakerste punkt i sanden.
 • Husk å bøye deg forover når du lander. Ikke sett ned hånden bak deg i sanden.
 • For klassene fra 14 år og oppover er det planken som gjelder.
 • Du får treningshopp, og tre til seks forsøk i selve konkurransen.

Høyde

Her snakker dommeren med deg om hvilken høyde du vil begynne å hoppe på

 • Konkurransen begynner på den laveste høyden noen har valgt (for eksempel 90 cm).
 • Du får tre forsøk på å hoppe over denne høyden.
 • Klarer du det, går du videre til neste høyde (95 cm) og får tre forsøk her også.
 • Det er først når du har revet tre ganger på en høyde at du er ute av konkurransen.
 • Her får du også lov å ta treningshopp før du begynner.

Kule

 • Her skal du ta sats inne i en ring.
 • Det er veldig viktig at du går ut av ringen bakerst.
 • Det er som regel en hvit strek som viser deg grensen.
 • Foran ligger kastfeltet hvor kula lander.
 • Når du har støtt kula ut i kastfeltet må du passe på å ikke tråkke over ringen og ut i feltet.
 • Tråkker du over ringen blir støtet regnet som dødt og ikke målt.
 • Du får prøvestøt (prøvekast) og tre-seks forsøk i selve konkurransen.

Trenere/ledere

På de prioriterte stevnene er det som oftest noen til stede på indre bane. Trenere og ledere prøver å hjelpe til ved start, ved å stille inn startblokker og gi tips og hjelp i kast- og hoppøvelsene. Du må ikke være redd for å spørre oss eller dommerne som er ute på banen.

Foreldre/tilskuere

 • På innendørsstevnene må som regel foreldrene være på tribunen.
 • På utendørsstevner er ikke dette så strengt, men det skal aldri heies på utøverne fra indre bane.
 • Fra indre bane må man være veldig forsiktig og ikke gå i veien for utøvere i banen eller i hopp-tilløpene.
 • Snakk med oss, så veileder vi!