God organisering og foreldre som stiller opp er fundamentet for at vi kan drive friidrettsgruppa på en god måte. Gjennom tydelig ansvarsfordeling og oppgavebeskrivelse ønsker vi å legge til rette for å levere gode treningstilbud, arrangementer, anlegg og utstyr. Friidrettsgruppa er organisert med et styre og komitèer for spesifikke formål. Nedenfor finner du oversikten.

STYRET I NITTEDAL IL – FRIIDRETT
Leder
Hanne Tangen Nilsen leder@nittedal-friidrett.no
Utsiktsveien 48, 1482 Nittedal
Tlf: 67060986/91704336

Styremedlem
Petter Wessel, leder av sportslig komite sportsligleder@nittedal-friidrett.no
Skyttaveien 20,1481 Hagan
Tlf: 99623231

Økonomiansvarlig
Bjørn Paulsen – bjorn@revisjonconsult.no

Styremedlem
Ole Engebretsen (leder av sponsor og markedskomite) marked@nittedal-friidrett.no
Skyttaveien 56a, 1481 Hagan
Tlf 90509100

Styremedlem
Tor Morten Norman, tor.morten.normann@ssb.no
Leder Arrangementskomiteen.

Styremedlem
Rolf-Steinar Brekkan, klubbtøyansvarlig
e-post: nittedal1@hotmail.com

Varamedlem/utøverrepresentant
Torbjørn Moldestad

Sportslig utviklingsansvarlig
Meike Hesselink
Ansvarlig for utvikling av treningstilbud, treningsinnhold og rekruttere og utvikle trenere i tråd med treningstilbudet. Hun skal være en ressursperson og støttespiller for trenerne og også planlegge kurstilbud. Hun skal også selv være trener. I tillegg vil hun jobbe aktivt med å utvikle samarbeid på tvers av gruppene i idrettslaget. Det er store muligheter for bedre samspill og ikke minst rekruttering til friidrettstrening som et tillegg til annen trening.Meike kommer til å være godt synlig på friidrettsbanen under trening, og vil også ha noe kontortid i arrangementshuset på torsdager. Har du ideer, innspill, spørsmål i forbindelser med trening, treningstilbud, sosiale aktiviteter og klubbkultur, ta gjerne kontakt på meike@nittedal-friidrett.no

Diverse komiteer i NIL Friidrett
Sportslig komite
Petter Wessel (leder)
Martine Nilsen
Trond Engevik (statistikk)
Morten Nilsen (trener)

Sponsor og markedskomite
Ole Engebretsen (leder)
Keith Redford

Arrangementskomite
Tor Morten Norman
Olaug Råd
Gro Grasbakk

Dommerkomite
Petter Wessel (forbundsdommer)
Trond Engevik (kretsdommer)

Ressurspersoner:
Trond Engevik