God organisering og foreldre som stiller opp er fundamentet for at vi kan drive friidrettsgruppa på en god måte. Gjennom tydelig ansvarsfordeling og oppgavebeskrivelse ønsker vi å legge til rette for å levere gode treningstilbud, arrangementer, anlegg og utstyr. Friidrettsgruppa er organisert med et styre og komiteer for spesifikke formål. Nedenfor finner du oversikten.

Styret i Nittedal IL – friidrett

NN

Leder
leder@nittedal-friidrett.no

Rannveig Øksne

styremedlem (arrangement)
rannveig@molncom.no

Petter Wessel

styremedlem (dommer, stevner, sportslig)
pwessel45@gmail.com

NN

styremedlem (teknisk)

Morten Hansen

styremedlem (drift)
Morten.Hansen@lomedia.no

Terje Owrehagen

styremedlem (nestleder/administrasjon, informasjon, kommunikasjon)
terje@owrehagen.no

Bjørn Dalhus

styremedlem, stevneansvarlig
bdalhus@online.no

Klubb- og treningstøy

Ansvarlig for klubbtøy er Marbel Mota. Se nærrnere informasjon om klubb- og treningstøy her

Sportslig utviklingsansvarlig

Meike Hesselink

Hun er ansvarlig for å utvikle treningstilbud, treningsinnhold og rekruttere og utvikle trenere i tråd med treningstilbudet. Hun skal være en ressursperson og støttespiller for trenerne og også planlegge kurstilbud. Hun skal også selv være trener. I tillegg vil hun jobbe aktivt med å utvikle samarbeid på tvers av gruppene i idrettslaget. Det er store muligheter for bedre samspill og ikke minst rekruttering til friidrettstrening som et tillegg til annen trening.

Meike kommer til å være godt synlig på friidrettsbanen under trening, og vil også ha noe kontortid i arrangementshuset på torsdager. Har du ideer, innspill, spørsmål i forbindelser med trening, treningstilbud, sosiale aktiviteter og klubbkultur, ta gjerne kontakt på meike@nittedalil.no