God organisering og foreldre som stiller opp er fundamentet for at vi kan drive friidrettsgruppa på en god måte. Gjennom tydelig ansvarsfordeling og oppgavebeskrivelse ønsker vi å legge til rette for å levere gode treningstilbud, arrangementer, anlegg og utstyr. Friidrettsgruppa er organisert med et styre og komiteer for spesifikke formål. Nedenfor finner du oversikten.

Styret i Nittedal IL – friidrett

NN

Leder
leder@nittedal-friidrett.no

Rannveig Øksne

styremedlem (arrangement)
rannveig@molncom.no

Petter Wessel

styremedlem (dommer, stevner, sportslig)
pwessel45@gmail.com

NN

styremedlem (teknisk)

Morten Hansen

styremedlem (drift)
Morten.Hansen@lomedia.no

Terje Owrehagen

styremedlem (nestleder/administrasjon, informasjon, kommunikasjon)
terje@owrehagen.no

Bjørn Dalhus

styremedlem, stevneansvarlig
bdalhus@online.no

Klubb- og treningstøy

Ansvarlig for klubbtøy er Marbel Mota. Bestill klubb- og treningstøy.

Sportslig utvikling

Meike Hesselink

Hun er ansvarlig for å utvikle treningstilbud, treningsinnhold og rekruttere og utvikle trenere i tråd med treningstilbudet. Hun skal være en ressursperson og støttespiller for trenerne og planlegge kurstilbud. Hun skal også selv være trener. I tillegg vil hun jobbe aktivt med å utvikle samarbeid på tvers av gruppene i idrettslaget. Det er store muligheter for bedre samspill og ikke minst rekruttering til friidrettstrening som et tillegg til annen trening.

Har du ideer, innspill, spørsmål om trening, treningstilbud, sosiale aktiviteter og klubbkultur, ta gjerne kontakt: meike@nittedalil.no