Barneidrettsforsikring for alle barn som er medlem i NIL inntil 13 år:

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år.

Les mer: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

Se info om forsikring for fotball:

Fotballforsikringen 2024: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/artikler/fotballforsikring/ 

Generelt fotballforsikring: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/