• SMS for avkryssing sendes til mobilnummeret registrert i iSonen. Klikk på lenken i SMS-en og følg instruksjonene.
  • Avkryssing skjer kun via SMS, ikke på avkryssingsskjemaer.
  • Avkryssing må skje senest 2 timer før løpsøvelsen.
  • Personlig beste (PB) og sesongbeste (SB) i løp bør angis ved avkryssing på nett. Dette benyttes om nødvendig til seeding.
  • OBS – bruk denne for avkryssing  –  http://online.elektron.no/publ ic/userpage/?stid=131