NIL-kontoret:
Telefontid hverdager mellom kl.09:00 – 14:00, telefon: 63 79 00 20.

Adresse:
Besøksadresse:
Kvernstuveien 5
1482 Nittedal
Postadresse:
Postboks 75
1486 Nittedal
63 79 00 20
post@nittedalil.no

Faktura adresse:
Pb 75
1486 Nittedal
faktura@nittedalil.no

Daglig leder:
Jørgen Klem
976 56 636
dagligleder@nittedalil.no

Administrasjonsansvarlig:
Frode Meiltoft
400 22 100
post@nittedalil.no

Sportslig leder:
Meike Hesselink
981 30 312
meike@nittedal-friidrett.no

Styret i NIL:

LEDER:
Erik Cronblad Wollan
900 27 700
leder@nittedalil.no

NESTLEDER – Organisasjonsansvarlig:
Linn Anne Bjelland Brunborg
916 12 060
organisasjon@nittedalil.no

STYREMEDLEM – Økonomiansvarlig:
Øysten Nygård
952 60 211
okonomi@nittedalil.no

STYREMEDLEM – Markedsansvarlig:
Finn Ove Søfting
416 68 707
marked@nittedalil.no

STYREMEDLEM – Anleggsansvarlig:

anlegg@nittedalil.no

STYREMEDLEM – Sportslig ansvarlig:
Knut Nystad
476 71 113
sport@nittedalil.no

Gruppeledere:

LEDER TENNIS:
Knut Aasrud
994 05 180
tennis@nittedalil.no

LEDER FOTBALL:
Øystein Nygård
952 60 211
fotball@nittedalil.no

LEDER FRIIDRETT:
Hanne Tangen Nilsen
917 04 336
friidrett@nittedalil.no

LEDER INNEBANDY:
Lars Dahl Friestad
950 21 222
innebandy@nittedalil.no

LEDER ALLIDRETT:
Marte Bulie
?
allidrett@nittedalil.no

LEDER SKI:
Bård Wæhle
952 18 885
ski@nittedalil.no

LEDER SKØYTER OG HOCKEY:
Joar Hugaas
????
hockey@nittedalil.no

LEDER HJERTETRIMMEN:
Arne Bekkevold
909 19 348
arbekke@online.no