NIL-kontoret:
Telefontid hverdager mellom kl.09:00 – 14:00, telefon: 63 79 00 20.

Adresse:
Besøksadresse:
Kvernstuveien 5
1482 Nittedal
Postadresse:
Postboks 75
1486 Nittedal
63 79 00 20
post@nittedalil.no

Faktura adresse:
Pb 75
1486 Nittedal
faktura@nittedalil.no

Daglig leder:
Jørgen Klem
976 56 636
dagligleder@nittedalil.no

Administrasjonsansvarlig:
Frode Meiltoft
400 22 100
post@nittedalil.no

Sportslig leder:
Meike Hesselink
981 30 312
meike@nittedal-friidrett.no

Styret i NIL:

LEDER:
Sverre Strøm Torjuul
924 84 880
leder@nittedalil.no

NESTLEDER – Organisasjonsansvarlig:
Linn Anne Bjelland Brunborg
916 12 060
organisasjon@nittedalil.no

STYREMEDLEM – Økonomiansvarlig:
Ragnar Præsttun
996 39 907
okonomi@nittedalil.no

STYREMEDLEM – Markedsansvarlig:
Terje Ravnsborg
926 08 125
marked@nittedalil.no

STYREMEDLEM – Anleggsansvarlig:
Kristian Bjerke
930 37 056
anlegg@nittedalil.no

STYREMEDLEM – Sportslig ansvarlig:
Erik Cronblad Wollan
900 27 700
sport@nittedalil.no

Gruppeledere:

LEDER FOTBALL:
Øystein Nygård
952 60 211
fotball@nittedalil.no

LEDER FRIIDRETT:
Hanne Tangen Nilsen
67 06 09 86 / 917 04 336
friidrett@nittedalil.no

LEDER INNEBANDY:
Lars Dahl Friestad
1111111
innebandy@nittedalil.no

LEDER ALLIDRETT:
Ellen Brevik
986 44 404
allidrett@nittedalil.no

LEDER SKI:
Bård Wæhle
952 18 885
ski@nittedalil.no

LEDER TENNIS:
Knut Aasrud
xxx xx xxx
tennis@nittedalil.no

LEDER SKØYTER OG HOCKEY:
Joar Hugaas
111111111
hockey@nittedalil.no

LEDER HJERTETRIMMEN:
Arne Bekkevold
909 19 348
arbekke@online.no