Generell informasjon

Avkryssing løpsøvelser

 • SMS sendes til mobilnummeret som benyttes i Min Idrett ved påmelding. Klikk på lenken i SMS-en og følg instruksjonene.
 • Du kan også gjøre avkryssing ved å klikke HER og følge instruksjonene
 • Avkryssing skjer kun på nett, ikke på avkryssingsskjemaer.
 • Avkryssing skjer tidligst dagen før stevnedagen og senest 1 time i forkant av løpsøvelsen.
 • Vi ber om at personlig beste (PB) og sesongbeste (SB) i løp angis ved avkryssing på nett. Dette benyttes blant annet til seeding om nødvendig.

Etteranmeldinger

 • Allerede påmeldt og ønsker å etteranmelde deg til ekstra øvelser? Dette kan gjøres etter mottatt SMS for avkryssing – klikk på lenken i SMS-en og følg instruksjonene.
 • SMS sendes til mobilnummeret som benyttes i Min idrett ved påmelding. Ved eventuelle problemer, send e-post til friidrett@nittedalil.no
 • Ikke påmeldt ennå og ønsker å etteranmelde deg til stevnet? Send e-post til friidrett@nittedalil.no. En etteranmelding på epost må inneholde mobilnummer (samme som i MinIdrett), fødselsdato, navn, klubb og aktuelle øvelser.
 • Etteranmeldinger til øvelser på selve stevnedagen ønskes senest innen kl. 12.
 • Etteranmeldinger til løpsøvelser vil kun bli akseptert dersom det er plass i heat. Dette pga tett tidsskjema i løpsøvelsene

Startnummer, tidsskjema og stevneinformasjon

 • Startnummer, tidsskjema og stevneinformasjon leveres ut i arrangementshuset i underetasjen.
 • Merk at det ikke er tillatt å brette startnummeret når det festes på drakta.
 • Det er kun adgang på selve friidrettsbanen for utøvere og trenere/lagledere. Foreldre/foresatte må stå utenfor gjerdet eller sitte på tribunen. Se nærmere informasjon om smittevern lengre ned
 • Tidsskjema: klikk Tidsskjema Klubbmesterskap 2021 foreløpig

Registrering Publikum og Trenere – pga Covid19-smittesporing

 • Publikum: klikk HER
  Trenere: klikk HER

Startlister, heatlister og opprop tekniske øvelser

 • Påmeldte/start- og heatlister finner du HER De blir også hengt opp ved startstedet i forbindelse med løpsøvelser.
 • Det er ingen avkryssing i tekniske øvelser. Opprop skjer på øvelsestedet rett før øvelsestart.

Resultater

 • Resultater finner du ved å klikke HER. De blir også fortløpende presentert på tre TV-skjermer i underetasjen i arrangementshuset.

Hopp og kast – antall forsøk

 • I klassene 7-9 år er det 3 forsøk til alle.
 • I klassene 10-12 år er det 4 forsøk til alle.
 • I klassene 13 år og eldre er det 3 forsøk til alle, deretter finale med ytterligere 3 forsøk for de 8 beste deltakerne. Dersom det er færre enn 8 deltagere i klassen, får alle 6 forsøk.
 • I høyde bestemmes starthøyde av dommeren i samarbeid med utøverne. Listen heves med 5 cm intervaller i høyde.
 • Smittevern i kule og liten ball, eget kastredskap
 • Vask av kule og ball skjer etter hver gruppe/klasse har avsluttet sin øvelse.
 • NB! I diskos for junior/senior henter utøverne eget redskap etter hver omgang.
 • Alle med eget redskap må ta det med til kontrollveiing i underetasjen i arrangementshuset før øvelsen starter.

Premiering

 • I klassene 7-12 år vil alle få en deltakerpremie. Det er ingen premiering i klassene 13 år og oppover.
 • Deltakerpremien deles ut ved innlevering av startnummer etter at utøver er ferdig med alle sine øvelser.
 • Utdeling skjer i 1. etasje på arrangementshuset. Lever inn startnummer der det ble hentet og få medaljen

Kafeteria

 • Det blir salg av mat og drikke ved stadion. Bruk VIPPS.

Parkering

 • Parker på Nittedal ungdomsskole og ved Rotneshallen.
 • Dersom det er fullt kan det også parkeres på parkeringsplassene ved Bjertneshallen og ved Bjertnes videregående skole. Innkjøring er fra veien ved Mosenteret.

Oppvarming

 • Oppvarming kan gjøres på kunstgressbanen.

Konkurranseregler

 • Vanlige regler vedtatt i NFIF gjelder på stevnet. Se også regler om smittevern lengre ned.

Helårslisens

 • Alle utøvere i aldersklasse 13 år og eldre som deltar i banearrangement i regi av lag tilknyttet Norges Friidrettsforbund, må ha helårslisens. Lisensen erstatter tidligere krav om Friidrettskortet.
 • Det er start-nekt i stevnet for utøvere uten lisens. Sjekk hvilke utøvere som har lisens.

Smittevernregler under stevnet

 • Maksimalt 200 personer er tillatt samtidig inne på konkurransearenaen (friidrettsbanen), eksklusive dommere og funksjonærer.
 • Det er kun utøvere, funksjonærer, dommere og trenere som kan være ute på selve friidrettsbanen.
 • Trener og utøver skal ikke oppholde seg på banen utenom konkurransetidspunktet (20 minutter før, og forlat banen etter endt øvelse).
 • All oppvarming må skje utenfor friidrettsbanen.
 • Tilskuere/familie må være utenfor friidrettsbanen hele tiden.
 • Trenere som ønsker å være inne på banen, og alle i publikum, må registrere seg ved ankomst. Se oppslag om lenke til registreringsskjema.
 • Minimum én meter avstand mellom personer som ikke daglig er sammen innenfor og utenfor gjerdet. Tilskuere bør spre seg mest mulig rundt banen da det er mye plass rundt omkring. Alle får ikke plass på vår tribune. Husk én meter mellom tilskuere.
 • Utstyr vil bli desinfisert i forkant av øvelse (per gruppe/klasse).
 • Garderober og dusj brukes ikke.
 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som for eksempel feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand, skal ikke delta i noen form for aktivitet.
 • Idrettslaget bortviser personer som ikke følger anbefalte smittevernråd.
 • Smittevernansvarlig er Hanne Tangen Nilsen, leder i NIL Friidrett. Ved spørsmål ta kontakt på telefon 91 70 43 36.
 • Informasjon om smittevern blir hengt opp på arrangementshuset under stevnedagen.

Vi ønsker alle lykke til under Klubbmesterskapet, og håper på fine dager på friidrettsstadion i Nittedal!