Årlig møte i Friidrettsgruppa 25.02.2020 – kl 19.00 i Arrangementshuset ved Friidrettsbanen

Friidrett, friidrett

Velkommen til årlig møte i Friidrettsgruppa.  Her får du muligheten til å få innsikt i hva vi har gjort i 2019 og hva vi planlegger for 2020.

Møt opp og engasjer deg i utviklingen av Friidrettsgruppa!

Vel møtt!

Se vedlagte underlag til møtet

Åsmøtet NIL Friidrett 2020 – agenda

Årsmelding 2019 Nittedal ILFriidrettsgruppa

Virksomhetsplan_nittedal_friidrett_per_jan 2020

Friidrett Budsjettforslag til diskusjon – 2020