Årlig møte i Friidrettsgruppe kl 19. 12.03 – Arrangementshuset på Friidrettsbanen

Friidrett, friidrett

Årlig møte er det som tidligere het Årsmøte, men etter nye regler er endret til Årlig møte og rådgivende organ for årsmøtet i NIL idrettslag 20.03.

På agendagen står en oppsummering av året som gitt, økonomisk resultat, planer for 2019 og budsjett.

Håper å se engasjerte foreldre på møtet slik at vi utvikler oss i riktig retning!!

På vedlagte lenke til våre hjemmesider finner du Årlig melding 2018, resultat 2018, virksomhetsplan 2019 og budsjettforslag 2019.

Styringsdokumenter (årlig møte)