På denne siden finnes årlig årsmelding, årsregnskap, budsjett, virksomhetsplan/årshjul, referat fra møtet.

Årlig møte 06.03.2023

Årsmelding 2022 Nittedal ILFriidrettsgruppa

Budsjett 2023 og Resultat 2022 – årlig møte

Virksomhetsplan nittedal_friidrett 2023 – februar 2023

NIL Friidrett Årshjul for 2023 – mars

Årlig møte NIL Friidrett 2023 – referat

Årlig møte 07.03.2022

Årsmelding 2021 Nittedal ILFriidrettsgruppa

BUDSJETT 2022

Resultat 2021 – Friidrettsgruppa

Virksomhetsplan nittedal_friidrett 2022 – 210221  – oppdatert 1.6.

Aarshjul Friidrett

Årlig møte NIL Friidrett 2022 – referat

Årlig møte 02.03.2021

Årlig møte NIL Friidrett 02032021 – agenda.docx

Årsmelding 2020 Nittedal IL Friidrettsgruppa

Virksomhetsplan Nittedal_friidrett 2021 – 28022021

Resultat 30122020

Budsjett Friidrettsgruppa 2021

Årlig møte 2020

Årlig møte NIL Friidrett 2019 – agenda

Årsmelding 2019 Nittedal IL Friidrettsgruppa

Virksomhetsplan_Nittedal_friidrett_per_jan 2020

Friidrett Budsjettforslag til diskusjon – 2020

Årlig møte 12.03.2019

Årsmelding 2018 Nittedal IL Friidrettsgruppa 

Balanse 2018 avd 270 Friidrett

Resultat 2018 avd 270 Friidrett

Årlig møte NIL Friidrett 2019 – agenda

Virksomhetsplan_Nittedal_friidrett_per_mars 2019

Budsjett 2019 avd 270 Friidrett

Årlig møte 28.02.2018

Årlig møte NIL Friidrett 2018 – agenda

Årlig møte NIL Friidrett 2018 – referat – signert

Årsmelding 2017 NIL Friidrett – som fremlagt på årlig møte

Årsmelding 2017 NIL Friidrett (oppdatert etter innspill på årlig møte)

Resultat 2017

Budsjett 2018

Virksomhetsplan_Nittedal_friidrett_per_februar 2018

Tidligere år

Årsmelding 2016 Nittedal IL Friidrettsgruppa

Årsmelding 2015 Nittedal IL Friidrettsgruppa

Årsmelding 2014 Nittedal IL Friidrettsgruppa

Årsmelding-2013-Nittedal-ILFriidrettsgruppa-10022014

Årsmelding 2012 Nittedal ILFriidrettsgruppa – mars 2013