Her finner du samlet oversikt over  siste årsmelding, årsregnskap, budsjett, virksomhets- og handlingsplan, samt agenda og saker til årlig møte.

Årlig møte 12.03.2019:

Årsmelding 2018 Nittedal ILFriidrettsgruppa

Balanse 2018 avd 270 Friidret

Resultat 2018 avd 270 Friidrett

Årlig møte NIL Friidrett 2019 – agenda

Virksomhetsplan_nittedal_friidrett_per_mars 2019

Budsjett 2019 avd 270 Friidrett

Årlig møte 28.02.2018:

Årlig møte NIL Friidrett 2018 – agenda

Årlig møte NIL Friidrett 2018 – referat – signert

Årsmelding 2017 NIL Friidrett – som fremlagt på årlig møte

Årsmelding 2017 NIL Friidrett (oppdatert etter innspill på årlig møte)

Resultat 2017

Budsjett 2018

Virksomhetsplan_nittedal_friidrett_per_februar 2018

Vår visjon:
En allsidig gruppe med solid satsing på bredde, og samtidig med representanter i toppsjiktet. En gruppe med kompetanse til å favne om alle typer utøvere, enten en har ambisjoner om toppresultater eller bare ønsker å være med på fysisk og sosial aktivitet.

Vi skal ha et godt samhold, jobbe sammen for å løse utfordringer og skape muligheter fremover, vi skal skape begeistring og vi skal ha det gøy!

  • Å ha godt samhold betyr at vi alle tar felles ansvar for utviklingen av friidrettsgruppa og at alle utøvere blir inkludert på trening!
  • Å jobbe sammen og skape begeistring betyr å dele kompetanse og erfaringer med hverandre og delta for laget på stevner eller for egen del!
  • Å ha det gøy vil si å støtte, motivere og heie på hverandre!

Dette er viktig for Nittedal friidrettsgruppe fremover:

  • Utøvere som ønsker å bli bedre, og som setter egne mål
  • En aktiv og foreldredreven friidrettsgruppe
  • God tilrettelegging for sportslig utvikling og sunn økonomi.
  • Engasjerte og kompetente trenere
  • At vi fremstår som en god bidragsyter i bygda vår

Vi har et fantastisk utgangspunkt for vekst og utvikling, og vi skal være stolte over den klubben vi er en del av!