Årlig møte NIL Friidrettsgruppe 28.02 – oppdatert med referat

Friidrett, friidrett, Nittedal IL

Velkommen til det årlige møtet for Friidrettsgruppa. Bli med og engasjer deg i friidrettsgruppas planer og aktiviteter. Vedlagt agenda og dokumenter.

Årlig møte NIL Friidrett 2018 – agenda

Referat årlig møte NIL Friidrett 2018 – agenda

Årsmelding 2017 Nittedal ILFriidrettsgruppa (1)

Årsmelding 2017 Nittedal ILFriidrettsgruppa (oppdater etter innspill på årlig møte)

Resultat 2017

Budsjett 2018

Virksomhetsplan_nittedal_friidrett_per_februar 2018

MERK!

Resultat 2017 er ikke endelig. Vi avventer godkjent regnskap fra revisor.

Budsjett 2018 er forslag og vil bli diskutert og evt justert i etterkant av årlig møte.

Endelig godkjenning underlag/dokumentasjon skjer på årsmøtet til Nittedal Idrettslag i mars, og da samlet for alle gruppene i idrettslaget.