Treningstider Høst/vinter er klare

Friidrett, friidrett

Da er treningstidene for vintersesongen klare. Litt senere enn vanlig fordi tildelte halltider i Bjertneshallen ikke ble som ønsket, og vi har måttet jobbe litt med å få på plass en god treningsplan.Se nærmere informasjon under Treningstider Høst/Vinter.