Velkommen til Friidrettsgruppa sitt Årsmøte 26.03 kl 19.00 NIL klubbhus

Friidrett, friidrett, Nittedal IL

Har du meninger om hvordan vi bør drive og utvikle Friidrettsgruppa så er dette rette plassen å være 🙂 Møt opp og kom med dine innspill og kommentarer. Vi har også plass til flere i styre og verv!

Agenda

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av saksliste:Sak 1: Økning i treningsavgift med kr 100,- til hhv 1600 og 1900,-
  3. Valg av sekretær og to personer til å skrive under protokollen
  4. Valg av ordstyrer
  5. Godkjenning av årsmelding.
  6. Regnskap 2014
  7. Godkjenning av friidrettsgruppa sin organisasjon som beskrevet i virksomhetsplanen av mars 2014.
  8. Saker til behandling
  9. Godkjenning av budsjett for 2014
  10. Valg av styre: På valg og må erstattes; Leder av Arrangementskomite.

Dokumentasjon til møtet finner du ved å klikke på følgende lenker:
Årsmelding 2014 Nittedal IL Friidrettsgruppa
Virksomhetsplan_nittedal_friidrett_per mars_2015
Regnskap NIL Friidrett 2014

Budsjett 2015 kommer.