Lisens 2023 – alle 13 år og eldre

Friidrett, friidrett

Alle utøvere fra 13 år (født i 2010 eller eldre) må huske å kjøpe helårslisens for å delta på arrangement på bane i 2023.

Ved innløsing av lisens vil man være forsikret på trening og i samtlige friidrettsarrangement i Norge og andre land. Dette inkludert mosjonsløp, kappgang, turmarsjer og motbakkeløp. I tillegg vil lisenstakere få rådgiving og hjelp til å bestille time hos Idrettens Helsesenter via  skadetelefon.

For mer informasjon om lisensordningen og kjøp av helårslisens, se her: https://isonen.no/event/cl7p2nh6k59071416nkv2rq4def/