Husk reglene for trening

Friidrett, friidrett

Husk at det bare er organisert aktivitet i regi av friidrettsgruppa som er tillatt nå som treningen starter igjen. Dette er bestemt av Nittedal kommune, som følger sentrale myndigheters råd om smittevern:

  • Trening skal foregå i mindre grupper – maksimalt fem personer.
  • De som trener skal holde minst to meters avstand til hverandre.
  • Flere personer må unngå å ta på samme ball eller annet utstyr.
  • Felles garderober i idrettshaller og ellers skal være stengt. Ingen skal dusje samtidig samme sted.
  • Heading eller kasting av ball frarådes sterkt.
  • En voksen over 18 år skal være til stede og passe på at rådene om smittevern blir fulgt når barn og ungdom trener.