Påskehilsen og kort status

Friidrett, friidrett

I forrige uke kom Norges Idrettsforbund, samt særforbundene med forslag til retningslinjer for organisert idrett. Dette har vi sett nærmere på og jobber nå med hvordan vi kan tilrettelegge for et begrenset tilbud når friidrettsanlegget blir åpnet for bruk fra Nittedal Kommune.

Vi håper kommunen i sammenheng med åpning av barnehager og skoler,  også vurderer muligheten for å åpne idrettsanleggene for organisert trening.

Når det gjelder dugnadsaktivitet i gruppa, er det naturligvis satt på vent inntil videre. Vi sendte ut en felles e-post den 9. mars, der vi informerte litt om planlagte aktiviteter. Blant annet skulle det tradisjonelle loddsalget starte etter påske, og vi skulle komme tilbake med informasjon og vaktlister. Slik situasjonen er nå, kan vi vanskelig gjennomføre loddsalget. Så snart situasjonen er mer avklart og vi vet om, og eventuelt når det lar seg gjennomføre, vil det komme informasjon om det.

Ønsker dere alle en flott påske 🙂