Løpsstevne 15 mai kl 18.30 på stadion

Friidrett, friidrett

15 mai har vi et rent løpsstevne på stadion

TIDSSKJEMA

18.30   G10 100m   – 7 deltagere
18.40   G11 100m  – 5 deltakere
18.45   J10 100m    –  5 deltakere
18.50   J11-12  100m – 6 deltakere

18.55   G12-14 100m    –  6 deltakere
19.05   J13-14 100m  – 3 deltakere
19.10   MJ/MS  100m  – 5 deltakere
19.15   MS 400m –  1 deltakere
19.25   G10-12 800m –  12 deltakere
19.35   J10-12  800m  –  11 deltakere
19.45   J13-14 800m – 5 deltakere

19.55   G13-14 800m – 9 deltakere

20.05   J15 og J19    800m – 6 deltakere – derav 1 i J19

20.15   MJ   800m – 4 deltakere

20.25   G10  200m – 6 deltakere

20.30   G11 200m  – 6 deltakere

20.35   J10-11  200m – 5 deltakere

20.40   J12-14 200m – 4 deltakere

20.45   G12-14 200m – 5 deltakere

20.55  MJ-MS  200m  – 3 deltakere

AVKRYSSING – 45 min før hver start men vi er snille med de første klassene som starter

Etteranmeldinger kan sendes til pwessel45@gmail.com fram til 15.00 på stevnedagen. Resten ved frammøte

Resultater vil komme her:

http://online.elektron.no/ public/?stid=88
 
Online avkryssning for de som ønsker det
http://online.elektron.no/ public/reg_arrival/?stid=88
 
Offisiell startliste, oppdateres jevnlig t.o.m 15 mai 09.00

Sist oppdatert 15 mai 09.00 – etteranmeldinger og evt endringer vil ikke komme fram her men på startlistene på avkryssingstavlene.

http://online.elektron.no/public/officialStartlist.php?stid=88