Idrettsskader – Aktiv fysioterapi holder foredrag på Klubbhuset 8. mai – vi oppfordrer foreldre og trenere til å komme

Friidrett, friidrett

Se vedlagte invitasjon til Forerag Aktiv Fysioterapi på Klubbhuset 8. mai fra 18.00-20.00.

Vel møtt til alle foreldre, trenere og eldre utøvere. Her får dere nyttige tips om hvordan dere skal håndtere skaden når den først inntreffer.

Vi har plass til 100 stykker på klubbhuset så her er det bare å komme 🙂 – send gjerne mail til jorgen@nittdaliil.no