Jon Ivar Iversen døde 30 juni

Friidrett, friidrett, Nittedal IL

Mangeårig leder av NIL Friidrett – Jon Ivar Iversen f. 13/12-1940 – døde ved 05.30-tiden 30 juni på Villa Skar sykehjem i Jevnaker etter bare en måneds tids opphold der etter å ha vært liggende på AHUS i ca 1 mnd. Jon Ivar ble æresmedlem i Nittedal IL i 2008 og har vært leder i NIL  Friidrett i 3 perioder – 1991-1992, 1997-2004 og 2006-2012.

Etter at han gikk av som styreleder fulgte han opp styret i stort og smått, leste referat og kommenterte på ting som han mente vi burde ta tak i det. Etter 2012 har han vært en viktig bidragsyter på stevner og arrangementer, i tillegg i den daglige driften på anlegget. Jon Ivar vil bli savnet i friidrettsgruppa, han var på friidrettsbanen så ofte han kunne under trening, og var en forlenget arm for styret i å fikse ting som måtte gjøres på dagtid, være seg innkjøp eller å ordne ting med kommunen.

Bilde er fra 2008 når han ble Æresmedlem.