Sportslig utvikler og trener i friidrettsgruppa – Meike Hesselink

Friidrett, friidrett

Vi er veldig glade for å fortelle at Nittedal IL Friidrett har ansatt Meike Hesselink som sportslig utviklingsansvarlig og trener fra 15. mars 2017. Meike er idrettspedagog med 12 års lærererfaring. De siste to år har Meike jobbet innen friidrett og bygget opp en stor og velfungerend ungdomsavdeling i en av Oslos klubber. Meike har også vært trener i mange år og har vært aktiv som baneutøver. Hun er fortsatt aktiv som løper og stiller gjerne til start i forskjellige typer løp.

Bakgrunn for at vi har engasjert Meike er at vi som styre kommer til kort når det gjelder sportslig erfaring, og spesielt innen friidrett.  Det å følge opp trenere, treningsinnhold og skaffe nye trenere krever mer enn det vi som frivillige foreldre klarer å sette av tid til.  Meike vil derfor, blant annet, jobbe med utvikling av treningstilbud, treningsinnhold og rekruttere og utvikle trenere i tråd med treningstilbudet. Hun skal være en ressursperson og støttespiller for trenerne og også planlegge kurstilbud. Hun skal også selv være trener.

Meike kommer til å være godt synlig på friidrettsbanen under trening, og vil også ha noe kontortid i arrangementshuset på torsdager.

Har du ideer, innspill, spørsmål i forbindelser med trening, treningstilbud, sosiale aktiviteter og klubbkultur, ta gjerne kontakt på meike@nittedal-friidrett.no

Meike skal bidra til å bygge en god klubbkultur både sosialt og sportslig – vi håper derfor alle tar godt i mot henne 🙂