Årsmøte 07.03.2017

Friidrett, friidrett, Nittedal IL

Velkommen til årsmøte tirsdag 07.03 kl 19.00 på Nittedal Klubbhus. Møt opp for en ypperlig anledning til å engasjere seg I friidrettsgruppas videre utvikling.

Agenda:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av saksliste
 3. Valg av sekretær og to personer til å skrive under protokollen
 4. Valg av ordstyrer
 5. Godkjenning av årsmelding.
 6. Regnskap 2016
 7. Godkjenning av friidrettsgruppa sin organisasjon som beskrevet i virksomhetsplanen av mars 2017.
 8. Saker til behandling
  Endring av treningsavgift
  Ansettelse sportslig utvikler og trener
 9. Godkjenning av budsjett for 2017
 10. Valg av styre for 2017

Saksunderlaget finner du her