Nytt friidrettsår med nye muligheter – viktige datoer

Friidrett, friidrett

Hei alle sammen.  Vi har lagt bak oss 2015 og starter med friskt mot med nye muligheter for 2016. Også muligheter for Tyrvingpoeng, se bilder fra utdeling i artikkelen.

Friidrettsgruppa har et veldig godt utgangspunkt for vekst og utvikling. Gjennom 2015 har vi fått nye utøvere, men også mistet noen, og har omtrent samme antall utøvere fra året før. I 2015 har vi fått utviklet nytt resultatsystem gjennom firmaet Elektron AS, og vi er i ferd med å få på plass et system som skal muliggjøre at enkeltpersoner ved trening på friidrettsbanen kan ta rundetider selv. Vi får fortsatt gode tilbakemeldinger fra bygdas innbyggere på at vi har laget et friidrettsanlegg som skaper mulighet for et godt og aktivt friidrettsmiljø i årene fremover. På stevner har vi hatt stabil deltagelse av utøvere, men vi ønsker at mange flere vil prøve seg i 2016.

Uten gode ildsjeler, trenere og eldre utøvere som stiller opp ville det ikke vært mulig å drive friidrettsgruppa. Å engasjere flere blir derfor en viktig oppgave for 2016, både for generell deltagelse på dugnader og arrangementer, men også som trenere/hjelpetrenere, dommer og i styret og komiteer. Vi gjennomførte NM/UM i mangekamp for andre gang og fikk veldig gode tilbakemeldinger fra Norges Idrettsforbund på at vi gjennomfører et profesjonelt og effektivt stevne. Det andre store arrangementet vi gjennomførte i 2015 var KM Oslo og Akershus. Dette var mer krevende en NM/UM i mangekamp, men bortsett fra litt innledende problemer med resultatsystemet på formiddagen lørdag, var arrangementet vellykket og proft gjennomført. På begge disse store stevnene stilte frivillige foreldre og ressurspersoner opp og bidro gjennom hele helgen. Det er vi meget takknemlig for. Uten frivillige så ville det ikke vært mulig å lage gode friidrettsstevner.

Gode treningsanlegg som friidrettsanlegg og hallkapasitet er viktig for friidrettsgruppa, men kun med dyktige trenere blir det sportslige tilbudet bra. Styret begynte å arbeide mer målrettet med det sportslige tilbudet i 2015, med mer kursing av trenere og med å bygge nettverk til profesjonelle trenere. Vi vil fortsette dette arbeidet i 2016, samtidig som vi vil satse videre på mesterskapsgruppa, treningsleir og sosiale aktiviteter.

2016 gir ny muligheter for skaffe seg Tyrving-poeng og pokaler, se lenger ned  i artikkelen bilder fra utdelingen på Grøtfesten.

Datoer dere kan notere for  «innendørssesongen»

  • Foreldremøte 17.02 – utvikling av friidrettsgruppa fremover. Bli med og engasjer dere!
  • Årsmøte 03.03 – valg av styre, godkjenning av virksomhetsplan inkl organisering, roller mm. Det er plass til flere!
  • Dommerkurs – lær om friidrett, bli dommer 04.04, 06.04 og 11.04

Dugnader i «innendørssesongen»

  • Loddsalg. Egen informasjon om dette kommer

Innendørsstevner

10/1             Dialoglekene i Drammen

16/1             Åpent KM for Hedmark/Oppland i Stangehallen

16/1              Åpningsstevne i  NES Arena

17/1             Kretskamp i Borås,Sverige 13-17 år – NB:Uttak av kretsen

18/1             Indoor Games (12-14 år) i Bærum Idrettspark

30/1             Skedsmolekene i Lillestrøm

6/2               Thon Tyrvinglekene i Bærum Idrettshall

13/2             Landskamp NOR/SWE/FIN/DAN/ISL i Växjö

13/2             Indoor Games (12-14 år) i Stangehallen

20/2             Nyttårslekene i Bærum Idrettshall

20-21/2        NM mangekamp i Sandnes

26-28/2        UM i Steinkjer

2/3               Indoor Games (12-14 år) i Nes Arena

5-6/3            NM senior i Bærum Idrettshall

9/3               Påskestevne i Bærum Idrettspark

12-13.3        Bamseleken i Stangehallen

For nærmere informasjon om stevnene, årsklasser og øvelser; gå til NFIF’s online terminlister – søk opp og finn informasjon om hva man kan delta i, påmeldingsdato mm.  Om du ikke har vært på stevner før – ta en titt her. http://nittedalil.no/friidrett/stevner/tips-til-nye-utovere-pa-stevner/

Har dere spørsmål ea – ta gjerne kontakt med oss 🙂

 

utdeling2 utdeling1 utdeling3 utdeling4 utdeling5