Viktig informasjon om datoer fremover og for utendørssesongen

Friidrett, friidrett

Hei alle friidrettsforeldre, utøvere og ressurspersoner.  Nå er det på tide å sette av noen datoer i kalenderen og begynne å glede seg til utendørssesongen 🙂

Mars og april
Innendørssesongen går mot slutten og vi har så langt hatt en bra sesong med god deltagelse på treninger og gode resultater på stevner. Vi skulle imidlertid gjerne sett at enda flere utøvere prøvde seg på et stevne. Nå er det bare to innendørsstevner igjen og vi håper derfor at mange har mulighet og lyst til å delta.

 • Det ene i Bærum Idrettspark 7/3 med påmeldingsfrist 3/3.
 • Det andre er Bamselekene. Her er påmeldingsfristen 10 mars, mens stevnet er 21-22 mars og er Norges største innendørsstevne. Kan delta fra 10 år og oppover – og alle som deltar får en bamse – dette er et veldig bra arrangement – og må prøves J
 • Påmeldinger som vanlig via Min Idrett  –  https://minidrett.nif.no/

Stafetter starter vi opp med i slutten av april og fra mai av så kommer det stevner på rekke og rad. Vi kommer tilbake med informasjon om  dette , samt når vi har oppstart av treninger ute på friidrettsanlegget.

For øvrig er årsmøtet til friidrettsgruppa 26.03 kl 19.00  i Nittedal Klubbhus. Håper å se flere av dere der.

I tillegg setter vi opp dommerkurs 20-22-27.4 – dette kurset er veldig nyttig og lærerikt, ikke bare for å kunne være dommer, men rett og slett for å kunne mer om friidrettsregler. Interessert? Send mail til pwessel45@gmail.com

Foreldrebidrag
For at vi skal kunne ha et godt friidrettstilbud trenger vi inntekter, og det får vi gjennom dugnader, arrangementer og sponsorer. Og her trenger vi hjelp fra dere. Vi trenger gevinster til loddsalgsdugnaden, og håper at dere kan hente inn gevinster via arbeidsplassen eller bekjente. Vi trenger flere sponsorer og ønsker at dere setter oss i kontakt med markeds/sponsoransvarlige i bedriften dere jobber i eller har kontakter med. Har dere ideer til andre former for dugnad enn loddsalg så tar vi gjerne i mot innspill på det også.

For å tiltrekke oss sponsorer må vi være synlige og markedsføre klubben og anlegget! Friidrettsforbundet var kjempefornøyd fornøyd med UM/NM i mangekamp som friidrettsgruppa arrangerte i fjor, og de har bedt oss om å arrangere dette i år igjen. I tillegg har vi fått tildelt kretsmesterskap for aldersklassen 11-19 år og  kretsmesterskap i stafetter. Å arrangere stevner blir en viktig del av å skaffe inntekter, både direkte fra selve arrangementet, men ikke minst for eksisterende og potensielle  sponsorer. Vi har så langt i år skaffet oss en ny sponsor som følge av dette J  På egne arrangementer så håper vi også at flere utøvere skal stille opp og oppleve terskelen som lavere fordi mange fra klubben deltar samtidig.

Mai og juni
Vi håper alle ser verdien av å få satt Nittedal IL friidrettsgruppa på kartet og trår til på dugnader og arrangementer. Dugnadene vi har valgt ut gir gode inntekter for relativt sett lav innsats. Når det gjelder arrangementer søker vi å være så effektive som mulig og kommende sesong har vi både streaming og elektronisk måling av kastlengder på plass. Det gjør behovet for funksjonærer mindre enn for fjorårets arrangement.  Det er forøvrig kun to av stevnene som trenger bred foreldredeltagelse, de øvrige gjennomfører vi med et mindre utvalg av foreldre, utøvere og ressurspersoner. For de aller fleste foreldre så vil derfor antall dugnadstimer kun ligge på ca 10-15 timer i løpet av året

Dugnader/arrangementer i regi av Friidrettsgruppa  i 2015 – sett av tidspunktet i kalenderen. Informasjon om deltagelse og annen praktisk informasjon blir sendt ut god tid i forkant.

 • Loddsalg vår og høst (bred foreldredeltagelse)
 • Utdeling Kunstkatalog april
 • Lahaugmoen – april, dato og omfang ikke avklart (bred foreldredeltagelse)
 • KM stafetter 13.5
 • Friidrettskolen – mai/juni
 • NM/UM – 23. og 24.5 (bred foreldredeltagelse)
 • KM – 22. og 23.8 (bred foreldredeltagelse)
 • Sommerlekene – 5.9
 • Skolemesterskapet – 16.9
 • Klubbmesterskapet – 19.9