Stevner 10 og 11 januar

Friidrett, friidrett

De to første stevnene i 2015 er disse.

10/1  – Redd Barna-lekene i Bærum Idrettspark  – påmeldingsfrist 5 januar

se innbydelse her http://www.friidrett.no/kretser/akershus/Documents/Dokument%202014/Redd%20Barna%20Lekene%202015.pdf

Enda mer info her –  http://www.friidrett.no/nyheter/akershus/Sider/Redd-Barna-Lekene-2015.aspx

11/1 – Dialoglekene i Drammen –  påmeldingsfrist 5 januar

se innbydelse her –  http://friidrett.forbundetonline.no/stevner/terminliste/Sider/Terminliste-helelandet.aspx

NB: Husk at lisensen må være betalt for utøvere født i 2002 og tidligere