Minneord etter Helge Dihle

Friidrett, Nittedal IL

Meldingen om Helge Dihles plutselige bortgang mandag 10. november føles uvirkelig og ufattelig trist.

En snill, hjelpsom, positiv og aktiv person døde så altfor tidelig i en alder av 75 år.

Vi ble kjent med Helge da han flyttet til bygda i 1972. Ikke mange år etter dette, så var han aktiv med i idrettslaget og i 1982 sa han ja til sitt første verv og ble nestleder i NIL.
Hans hjelpsomhet og positive holdning gjorde at han tok en rekke verv i idrettslaget. Det vervet som hans hjerte «banket» mest for var nok å lede Herretrimmen nå Voksentrimmen, hvor han satt som leder til i høst. Han «glødet» for å arbeidet med denne gruppa og var en stor pådriver for at Herretrimmen kom igang og i den form den drives idag som Voksentrimmen. Selv etter at han flyttet til Harestua, var han like ivrig.
Han var en stor ressurs for NIL ikke bare på det administrative plan. Han sa aldri nei til å være med på dugnader da det var behov det, det være seg for friidrettsgruppa, fotballgruppa eller skigruppa.
I en rekke stevner NIL hadde behov for dommer/starter, ble Helge spurt om å stille opp, da han var utdannet kretsdommer. Alltid så var svaret positivt og senest i 2014 stilte han opp for friidrettsgruppa under NM/UM mangekamp.
For sin innsats og arbeid for NIL, ble Helge utnevnt til Æresmedlem i 2009.

En meget positiv og hjelpsom idrettsvenn er nå godt bort og våre takker går til hans kone Kari, barn,barnebarn og oldebarn.