Lengde/stav-stevne på stadion mandag 11/8 kl 19.00

Friidrett, friidrett

NIL arrangerer et lite stevne i lengde og stav for de fleste klassene. Stevnet starter med stav gutter/menn og jenter/kvinner lengde kl 19.00.
OBS: Vær obs på at stavstengene BARE kan flyttes max 50 cm mot matta. Polytan kommer senere i uka for å rette på dette så 80 cm kan oppnås.