Vil du være med å bidra i Friidrettsgruppa?

Friidrett

Vi vokser i antall utøvere, og det er bra, men skal vi klare å ha et godt tilbud også i fortsettelsen  må vi ha flere med på laget! De siste årene har vi vært en mindre gruppe foreldre og ressurspersoner som har holdt i det meste, enten det gjelder å være trenere, «styre og stelle» eller bygge anlegg, nå vil vi ha flere med – vi er klare for det, og håper at dere også er :-).

Vi har flere roller å fylle, både små, og litt større, her er det bare å velge fra øverste hylle.

For å kunne ha et godt sportslig tilbud trenger vi blant annet:

  • Trener: Du skal ha ansvaret for en utøvergruppes treningstilbud, bruk av hjelpetrenere, og gjennomføring av trening.
  • Hjelpetrenere løp/hopp/kast: Du skal ha treninger innenfor en eller flere av disse grenene.
  • Hjelpere generelt; Du vil være med å avlaste trenere og hjelpetrenere med å avvikle treningen (støtte, sette ut utstyr, rydde inn utstyr, rake i lengdegropa, kaste kula tilbake osv)

Vi vil stille opp med kurs og veiledning for de som ønsker!

For å kunne få til alt som skal må være på plass rundt det sportslige trenger vi flere å fordele «driftsoppgaven» på, blant annet

  • Trivselsleder; ansvarlig for klubbaften, sosiale aktiviteter på gruppenivå
  • Klubbtøyansvarlig; ansvarlig for salg av klubbtøy, bestille nytt 1-2 gang i året
  • Anleggs- og materiellansvarlig; ha oversikt over utstyr,  bestille nytt ved behov. Oversikt over vedlikeholdsbehov, sikre vedlikehold, vår og høstdugnad på anlegget.
  • Delta i en av våre komiteer; arrangementskomitè; sponsor- og markedskomitè, sportslig komitè ++

Har du spørsmål eller lyst til å være med? Da er det bare å ta kontakt med med Hanne på e-post eller telefon 91704336.