Foreløpig info

Tidsskjema er klart og er lagt ut.

Hvis noen trenger å skifte tøy før og etter stevnet så vil Rotneshallen som ligger inntil stadion være tilgjengelig for dette.

Startnummer kan hentes i under-etasjen i stadionbygget . Det trengs ikke avkryssing som i mer normale stevner. .

Det vil komme et kart over den såkalte terrengløypa så snart det er laget. Pga trafikkproblemer og tillatelser så har vi laget en trase som ikke krysser noen bilveier. Den er på ca 1,5 km og løpes 2 ganger for kvinnene  og 4 ganger for herrene med start og mål inne på stadion.

Det vil bli kiosk-salg