Vi har i en årrekke arrangert skolestevne for alle bygda’s 6 og 7-klassinger.

Det er vanligvis ca 600 elever som deltar og stevnet foregår etter stasjonsprinsippet.

Dato for årets skolestevne finner du under vår aktivitetsoversikt.