Alle dugnadsansvarlige skal være medlem av facebook-gruppen: Nittedal IL fotball Dugnadskoordinatorer. Her kommer fortløpende informasjon, samt er et forum for spm og erfaringsutveksling.

Alle dugnadsansvarlige skal være oppdatert på sitt ansvar iht til egen håndbok, samt følge årshulet for NIL-Fotball styret vedrørende dugnader.

Håndbok Dugnadsansvarlig NIL-Fotball

Ansvar dugnadsansvarlige NIL-Fotball

Årshjul dugnader frivillighet

Kiosken skal være åpen mandag til torsdag kl.17-21 hele mai, juni, august (fra skolestart) og september, samt under alle kamper fredag-søndag. April og oktober er kiosken kun åpen når det er kamper. Kiosken kan stenge etter pausen av første omgang under siste kamp på hovedbanen. Viktig at alle kioskvakter har med vaffelrøre til sin vakt. Det er nå lov å bruke TORO-vaffelrøre poser så lenge man lager nok til sine 3 liter. Ved mye rester (minimum 3 liter) gis det beskjed til dugnadsansvarlig som ordner dette internt med kun 1 som trenger ha med.

Alle instrukser for kiosk finnes i egen perm i kiosken. Se også praktiske opplysninger i vedlagte link.

Det er viktig at dugnadsansvarlig for sin(e) uke(r) følger med på evt omberamminger fra kretsen, slik at dere har tid til å justere dugnaden.

Kiosken skal IKKE betale ut dommer-regninger. Utbetalinger skjer via hovedlaget. Kiosken skal IKKE låse opp eller igjen garderobe. Trenere sitt ansvar.

Kiosken er en god inntektskilde for NIL fotball og derfor en viktig dugnad.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER for Fotballkiosken 2024

Alle skal med! – Også på dugnad 🙂

Dugnad og kiosk-kontakt for NIL-Fotball styret: Lynn Marie Bøe Hagen 400 66 025