Retningslinjer for baneboka:

  • Baneboka oppdateres uten varsel. Det er treners ansvar å sjekke treningstider hver uke.
  • Kamper som flyttes/endres må varsles før omberamming sendes til kretsen. Ledige tider til kamper står som «ledig» i baneboka.
  • Lag som ikke benytter oppsatt treningstid skal melde dette på Facebook-gruppa «Nittedal IL Fotball treningstider» slik at andre lag kan booke tiden. NB! Alle lag må følge denne rutinen.
  • Lag kan booke ledige timer ved å melde dette på Facebook-gruppa «Nittedal IL Fotball treningstider». Man kan kun booke en uke frem i tid.

BANEBOK 11-ER BANE

BANEBOK 9-ER BANE

BANEBOK 7-ER BANE

BANEBOK 5-ER BANE

BANEBOK GRESSBANE

Bruksanvisning:

Baneboken er offentlig og kan sees av alle, men reservasjoner av treningstid må man ha en egen bruker for å kunne gjøre.
Hvert lag har får i utgangspunktet én bruker; har ikke ditt lag en bruker, ta kontakt med Kim André på mail eller telefon!

Kim André Wiig
Telefon: 454 50 957
E-post: kim@nittedalil.no