Retningslinjer for baneboka:

  • Baneboka oppdateres uten varsel. Det er treners ansvar å sjekke treningstider hver uke.
  • Kamper som flyttes/endres må varsles på mail (ronners8@gmail.com) før omberamming sendes til kretsen.
  • Lag som ikke benytter oppsatt treningstid skal melde dette på Facebook-gruppa «Nittedal IL Fotball treningstider» slik at andre lag kan booke tiden. NB! Alle lag må følge denne rutinen.
  • Lag kan booke ledige timer ved å melde dette på Facebook-gruppa «Nittedal IL Fotball treningstider». Man kan kun booke en uke frem i tid.

Banebok 2020 vinter