Hvis en spiller ønsker å melde overgang til Nittedal fra en annen klubb skal følgende gjøres:

Overgangsskjema må fylles ut av lagleder og helst skrives under av gammel klubb (NB! Vårt klubbnummer/idrettsnummer som skal stå på skjema er GR02330006260). Fra vår klubb er det formann, ansvarlig for medlemsregister eller sportslig ansvarlig som kan skrive under på skjemaet (hvem? – se Hvem gjør hva i Nittedal Fotballklubb)

Overgangsskjemaet sendes rekomandert av NIL-Fotball til tidligere klubb som så returnerer til oss med eventuelle anmerkninger.

Hører ikke vi (NIL-fotball)noe innen 8 virkedager kan vi sende inn overgangsskjemaet.