Nittedal IL fotball er en dugnadsbasert gruppe basert kun på frivillighet. Ingen mottar lønn for arbeidet de nedlegger i gruppen og vi har gjennom sesongen dugnader som er innbringende samt viktige for gruppen.

Kioskdugnad blir satt opp iht antall spillere, 1-2 uker per lag. Dugnadsansvarlig for styret tar noe hensyn til andre arrangementer gjennom sesongen. Les mer om kiosk og rutiner under egen side.

Kiosk

3v3 turnering er et av våre største arrangementer i løpet av sesongen og krever mye fra mange. Her bidrar alle lag fra 7-12 år fordelt over to dager. Det blir oppnevnt en komitè rundt årsskiftet. Denne har hovedansvaret for forberedelser samt gjennomføring av arrangementet.

TINE-fotballskole blir hvert år lagt på 10-års kullet. Dugnaden her styres av TINE-fotballskole komiteen. 10-års kullet slipper kioskdugnad det året de har TINE-fotballskole.

Vårdugnad gjennomføres primo mai. Her stiller 2 fra hvert lag. Arbeid som skal utføres og utstyr som behøves sendes ut i forkant.

Dugnad i forbindelse med kunstutstilling gjennomføres ultimo april-primo mai. Her stiller 4-6 stykker fra fotballgruppa (2 per økt) fordelt over 2-3 kvelder for å rigge og bære utstyr utstillingen trenger rundt på NIL-huset. Dugnaden blir lagt på et lag og varieres fra år til år.

Inntektsdugnad blir gjennomført 2 ganger i året, en til jul og en til sommer. Denne kan variere.

Det er plass til alle! – også på dugnad!